اقرؤوا القرآن فان الله تعالي لا يعذّب قلباً وعي القرآن. پيامبر اکرم - صلّي الله عليه و آله - فرمود: قرآن را بخوانيد، به درستي که خداوند دلي را که قرآن را دريافته عذاب نمي کند. نهج الفصاحه، ص 80، ح 426

 

ترجمه ضرب المثل های مشهور آلمانی به فارسی

1.       Das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

a.       ترجمه: تا آفتاب می درخشد، علف ها را خشک کن.

b.       معادل: تا تنور داغ است نان را بچسبان، تا تنور گرم است نان دربند.

2.       Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.

a.       ترجمه: از انبوه درختان جنگل پیدا نیست.

b.       معادل: آنقدر جلو چشم بود که دیده نمی شد.

3.       Durch Dick und Dünn gehen.

a.       ترجمه سفر کردن با کسی در راه باریک و عریض

b.       معادل: (از حافظ) اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش  حریف خانه و گرمابه و گلستان باش .

4.       Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

a.       ترجمه: با آمدن یک چلچله تابستان نمی آید.

b.       معادل: با یک گل بهار نمی شود.

5.       Eine Stecknadel im Heuhaufen suchen.

a.       ترجمه و معادل: دنبال سوزن در انبار کاه گشتن.

6.       Kleider machen Leute.

a.       ترجمه: لباس ها مردم را می سازند.

b.       معادل: آستین نو بخور چلو

7.       Leichter gesagt als getan.

a.       ترجمه: گفتنش از انجام دادنش ساده تر است.

b.       معادل: از حرف تا عمل فاصله بسیار است.

8.       Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.

a.       ترجمه: شهر رم یک روزه ساخته نشده است.

b.       معادل: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

9.       Viele Köche verderben den Brei.

a.       معنی: آشپزهای زیادی فرنی را خراب می کند.

b.       معادل: آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک.

10.   Aus einer Mücke einen Elefanten machen.

a.       معنی: از توده ای موش کور ساخته کوه ساختن.

b.       معادل: از کاه کوه ساختن.

11.   Die Katze im Sack kaufen.

a.       معنی: گربه را داخل کیسه خریدن

b.       معادل: هندوانه دربسته خریدن.

12.   Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins

a.       معنی: شخص نباید داخل دهان اسب هدیه شده را نگاه کند.

b.       دندان های اسب پیشکشی را نمی شمرند.

13.   Hunde, die bellen, beißen nicht.

a.       معنی: سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد.

14.   Morgenstund’ hat Gold im Mund.

a.       معنی: کرم از آن مرغ سحر خیز است.

b.       معادل: سحرخیز باش تا کام روا باشی.

15.   Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

a.       معنی: با یک سنگ دو پرنده زدن.

b.       معادل: با یک تیر دو نشان زدن.

16.   Alles auf eine Karte setzen.

a.       معنی: تمام پول را روی یک کارت شرط بستن.

b.       معادل: تمام تخم مرغ ها را داخل یک سبد گذاشتن.

17.   Lügen haben kurze Beine.

a.       معنی: دروغ گو پاهای کوتاهی دارد.

b.       معادل: دروغ گو کم حافظه است.

18.   Probieren geht über studieren.

a.       معنی: تجربه کردن بهتر از آموختن است.

b.       معادل: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

19.   Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.

a.       معنی: کسی که در بیابان فریاد زند، بازتاب آن را خواهد شنید.

b.       معادل: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو   یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

20.   Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

a.       معنی: صحبت کردن نقره ای است و سکوت طلایی.

b.       معادل: (از امثال و حکم) اگر گفتن سیم است خاموشی زر است .

 

 

کـل بازديد ها :
١٤٨٨٦٥٩   نفر